Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja Komunala Ribnica d. o. o.

Predpisi, na katere predpis vpliva