Občinska volilna komisija

Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
  • Predsednica, Saša Močilnikar Tanko
  • Namestnica predsednice, mag. Nuša Orel
  • Tajnik ObVK, Ana Lesar Oražem
  • Namestnik tajnika, Nataša Abram
  • Članica, Alenka Arko
  • Član, Franc Vidervol
  • Članica, Sonja Rigler
  • Namestnica članice, Irena Divjak
  • Namestnik člana, Slavko Kersnič
  • Namestnik članice, Janez Merhar