Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
  • Marjan Cimprič
  • Andreja Hočevar
  • Tina Mate
  • Marko Jakše
  • Janez Pajnič
  • Mitja Govže
  • Boštjan Oblak