Občina Ribnica

Gorenjska cesta 3, 1310 Ribnica
Samo Pogorelc
61623059
5883865000
SI56 0110 0010 0010 428
BSLJSI2X
SI56 0110 0504 0309 183
SI11 76040-7111002
84.110 - Splošna dejavnost javne uprave

Kontaktni podatki

01 837 20 00
obcina@ribnica.si
Povezava
Povezava

Predstavitev

1994
153,6
9483
Povezava