Športni center in tehnično vzdrževalno področje upravlja s športnimi dvoranami in bazenom v športnem centru (nadzor nad hišnim redom, priprava prostorov za prireditve, urniki ipd). Vzdržuje športni center, zunanja športna igrišča in izvaja hišniška opravila za občinsko stavbo, Upravno enoto, Miklovo hišo, Rokodelski center in druge občinske prostore.

Predstavitev

Urniki
Ceniki
Ekipa