Odlok o preoblikovanju javnega komunalnega podjetja Komunala Ribnica p.o., v javno Komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o.

Predpisi, na katere predpis vpliva