Odlok o ustanovitvi javnega komunalnega podjetja Komunala Ribnica d.o.o.

Predpisi, na katere predpis vpliva