Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev št. 3 Občinskega prostorskega načrta Občine Ribnica

Predpisi, na katere predpis vpliva