Odlok o statusnem preoblikovanju javnega komunalnega podjetja Hydrovod Kočevje-Ribnica, p.o., v Hydrovod, d.o.o., družbo za komunalno dejavnost

Predpisi, na katere predpis vpliva