Domov Obvestila in objave Predpisi in odloki

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za območje planske celote R 5-Krajevne skupnosti Ribnica

Predpisi, na katere predpis vpliva