Domov Obvestila in objave Predpisi in odloki

Sklep o cenah storitev čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Ribnica

Predpisi, na katere predpis vpliva