Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju izvajalcev letnega programa športa v Občini Ribnica

Predpisi, na katere predpis vpliva