Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ribnica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (SDL, št. 12/87, 18/88 in 11/90), srednjeročnega plana Občine Ribnica za obdobje 1986–1990 (SDL, št. 12/87, 10/91, 21/93)

Predpisi, na katere predpis vpliva