ODLOČBA o ugotovitvi - grajeno javno dobro lokalnega pomena.

12.01.2021 Tina P. (Oddelek za splošne zadeve) 18
12.01.2021
Javna naznanila in razgrnitve
26.01.2021 do 00:00
Ana Lesar Oražem
ana.lesar@ribnica.si
01 837 20 10