JAVNO NAZNANILO o o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za območje Ri_24 – Industrijska cona Lepovče.

07.02.2020 Tina P. 324
07.02.2020
Javna naznanila in razgrnitve
09.03.2020 ob 00:00
Lea Divjak Radivojevič
lea.divjak-radivojevic@ribnica.si
01 837 20 24