JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE RIBNICA – SPREMEMBE ŠT. 4 (SD OPN 4)

10. 7. 2024 Lea D. R. (Oddelek za urejanje prostora in varstvo okolja) 411