REKONSTRUKCIJA KRIŽIŠČA IN IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE V DOLENJI VASI

45
833.239,51 EUR
V teku
Dolenja vas, 1331 Dolenja vas
junij 2024
konec leta 2024