Pogodba za komunalno opremljanje industrijske cone Lepovče je podpisana

6. 9. 2023 Tina P. 415