POZIV K PREDLAGANJU KANDIDATA ZA IMENOVANJE ČLANA SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU V OBČINI RIBNICA

24. 1. 2023 Metka T. (Oddelek za splošne zadeve) 80