Vloga in ponudba za izdajo izjave o predkupni pravici

Organizacijska enota

Opis postopka

Priloge

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov