Zahteva za izdajo projektnih pogojev za izdelavo projektne dokumentacije - Priloga 8

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov