Zahteva za izdajo lokacijske informacije

Opis postopka

Priloge

Dodatna pojasnila

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov