Aktivno prek mostov- gozdovi, vode in mostovi Ribnice

90.000,00 €
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
68.809,00 €
V teku
14.06.2021