Elaborat lokacijske preveritve za enoto urejanja prostora z oznako Bž 20 ( ID 2215)

28. 12. 2020 Tina P. (Oddelek za splošne zadeve) 148