Prenova grajske površine

618
235.045,04 €
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
79.998,19 €
V teku