Rekonstrukcija ceste Lepovče

388.540,41 €
Evropski strukturni in investicijski skladi, Proračun RS
233.377,66 €
V teku