Ureditev komunalne in cestne infrastrukture v Lepovčah

669
402.226,92 €
Evropski strukturni in investicijski skladi, Proračun RS
Zaključeno
Lepovče, 1310 Ribnica
29.09.2021