Komisija za spremljanje položaja romske skupnosti

Člani (mandat 2018 do 2022)
 • Simon Starc
 • Stanko Bajt
 • Branko Hudorovič
 • Muhamed Delić
 • Sašo Janjič
 • Janez Jakovac
 • Bernarda Drobnič
 • Anka Debeljak
 • Majda Valčić
 • Darja Miklič Mišmaš
 • Aleš Hoge