Sklep o začasnem financiranju Občine Ribnica v obdobju april – junij 2018