Obvestilo lokalni skupnosti o izvedbi javne prireditve oziroma shoda

Oddaja obvestila